Випуски 1951-1959

Випуск 1951г.

Име, презиме, фамилия

Родно място

Живее в :

1.Захари Стоянов Алексиев

с. Девино

 

2.Цанка Цвяткова Николова

с. Ястребино

 

3.Стоянка Ради Йорданова

гр. Омуртаг

 

4.Бонка Георгиева Калева

гр. Омуртаг

 

5.Райка Симеонова Бонева

с. Ястребино

 

6.Васил Стоев Василев

с. Язовец

 

7.Анка Николова Михалева

с. Козма Презвитер

 

8.Марин Алексиев Маринов

с. Язовец

 

9.Гина Василева Иванова

с. Долна Златица

 

10.Йовчо Генов Йовчев

с. Моравка

 

11.Веска Стоянова Йорданова

с. Орач

 

12.Стефан Стойнов Иванов

с. Долна Хубавка

 

13.Антоан Юлий Пол Шевалей

с. Средище

 

14.Иван Стайков Коларов

с. Камбурово

Починал

15.Марийка Стефанова Янева

с. Орач

 

16.Стефан Янков Стефанов

с. Беломорци

 

17.Добри Вълчев Добрев

с. Коноп

 

18.Добри Стефанов Добрев

с. Камбурово

 

19.Райчо Николов Петков

с. Халваджийско

 

20.Станка Стефанова Симеонова

с. Царевци

 

21.Иванка Койчева Славова

с. Камбурово

 

22.Васил Христов Маринов

с. Плъстина

 

23.Добра Влайчева Станчева

с. Драгановец

 

24.Дона Ганчо Костадинова

с. Змейно

 

25.Кина Христова Иванова

с. Царевци

 

26.Станчо Стойнев Христов

с. Язовец

 

27.Петър Димитров Христов

с. Вършище

 

28.Стефан Николов Георгиев

гр. Шумен

 

29.Пенка Николова Димитрова

с. Камбурово

 

30.Иван Йорданов Гайдаров

с. Камбурово

 

31.Ивиана Иванова Георгиева

Франция

 

32.Мария Друмева Събева

гр. Омуртаг

 

33.Стефан Стоянов Миленков

с. Божица

 

34.Петко Христов Младенов

с. Божица

 

35.Иван Андреев Джамбазов

гр. Шумен

 

36.Методи Методиев Янев

с. Росица

 

37.Димитър Стефанов Димитров

с. Ястребино

 

38.Йордан Русев Николов

с. Беломорци

 

39.Христо Христов Величков

 

 

40.Димитър Янакиев Димитров

с. Тича

 

41.Райка Николова Стоянова

с. Дъбравица

 

42.Димитринка Милева Добрева

с. Беломорци

 

43.Марин Николов Стоименов

с. Пчелно

 

44.Александър Стефанов Янев

с. Орач

 

45.Злата Стоянова Мавродинова

с. Беломорци

 

46.Тонка Илиева Василева

с. Китино

 

47.Гергана Стоянова Христова

с. Поройно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48.Донка Михайлова Желева

гр. Омуртаг

 

49.Милан Стаменков Миланов

с. Любичево

 

50.Ненка Денева Петкова

с. Таймище

 

51.Иванка Добрева Иванова

с. Царевци

 

52.Петър Тончев Спасов

 

 

53.Иван Стоянов Тасев

 

 

54.Никола Стоянов Миленков

с. Божица

 

55.Димитър Стоянов Димов

с. Беломорци

 

56.Боянка Илиева Костадинова

с. Ястребино

 

57.Верка Стефанова Димитрова

с. Орач

 

58.Петранка Николова Славова

с. Поройно

 

59.Недялка Йорданова Димитрова

с. Камбурово

 

60.Радка Велчева Колева

с. Люляк

 

61.Пенка Стефанова Димитрова

с. Малоградец

 

62.Атанас Йорданов Овчаров

гр. Омуртаг

 

63.Сафинка Василева Стоянова

с. Орач

 

64.Стефка Христова Стаменова

с. Панайот Хитово

 

65.Васил  Илиев Василев

с. Росица

 

66.Виктор Тодоров Стойков

с. Малка Черковна

 

67.Беню Димитров Петров

с. Китино

 

68.Събко Арманов Шевалиев

 

 

69.Георги Петров Георгиев

с. Китино

 

70.Григор Иванов Григоров

 

 

71.Тодор Илиев Лазов

 

 

72.Илия Стойнев Иванов

 

 

 

Випуск 1952г.

Име, Презиме, Фамилия

Родно място

Живее в:

Евгени Иванов Георгиев

 

 

Пенка Тенева Ямболиева

 

 

Николай Колев Николов

 

 

Бонка Бонева Иванова

 

 

Лилия Маринова Михайлова

 

 

Станка Петрова Карагьозова

 

 

Божанка Петрова Тодорова

 

 

Недка Йорданова Радославова

 

 

Стефанка Дончева Димитрова

 

 

Петър Славев Маринов

 

 

Савка Николова Христова

 

 

Станчо Димитров Станев

 

 

Гюргена Станимирова Стоименова

 

 

Иван Йорданов Георгиев

 

 

Еленка Рангелова Митева

 

 

Райка Тодорова Трайкова

 

 

Петко Хараламбиев Димитров

 

 

Калина Желязкова Найденова

 

 

Стойне Стоянов Тасков

 

Починал

Радко Стоянов Радойков

 

 

Иван Илиев Гленев

 

Починал

Юлиян Николов Георгиев

 

 

Емилия Пенева Гърбова

 

 

Димитра Николова Михалева

 

 

Величка Йовчева Дякова

 

 

Милка Миланова Павлова

 

 

Кина Александрова Стаменкова

 

 

Донка Русева Рафаилова

 

 

Спасена Костова Василева

 

 

Фронка Панчова Иванова

 

 

Йордан Николов Чурчев

 

 

Христина Владева Велинова

 

 

Христо Тодоров Иванов

 

 

Пенка Николова Величкова

 

 

Иванка Стойнева Стоянова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Випуск 1953г.

1.Григор Чернев Григоров

 

 

2. Минчо Енчев Хлебаров

 

 

3. Пенка Борисова Стойкова

 

 

4. Райничка Дончева Бянкова

 

 

5. Живка Христова Хасекиева

 

 

6. Димитър Стоименов Петков

 

 

7. Сотир Костадинов Сотиров

 

 

8. Крум Христов Иванов

 

 

9. Янко Андонов Николов

с. Козма Презвитер

 

10. Стойка Велчева Минкова

с. Росица

 

11. Богданка Петрова Станева

с. Змейно

 

12. Димитър Добрев Иванов

с. Камбурово

 

13. Иванка Паунова Колева

с. Илийно

 

14. Цанко Георгиев Илиев

с. Кьосевци

 

15. Недялко Дончев Недялков

гр. Омуртаг

 

16. Марийка Стоянова Стефанова

гр. Омуртаг

 

17. Петър Стефанов Христов

с. Малоградец

 

18. Янко Методиев Янев

с. Панайот Хитово

 

19. Божанка Жендова Пейчева

гр. Върбица

 

20. Веселин Николов Кожухаров

гр. Омуртаг

 

21. Елица Манова Янкова

с. Девино

 

22. Димитър Маринов Димитров

с. Малоградец

 

23. Стефка Савова Тончева

с. Божица

 

24. Олга Цветкова Николова

с. Ястребино

 

25. Донка Стоянова Атанасова

с. Кьосевци

 

26. Здравка Станишкова Янакиева

с. Божица

 

27. Велико Николов Пончев

с. Менгишево

 

28. Иванка Арсова Миленова

с. Росица

 

29. Ангел Петров Станчев

с. Малоградец

 

30. Стефана Петрова Панайотова

с. Кьосевци

 

31. Георги Христов Стаменов

с. Панайот Хитово

 

32. Зарка Димитрова Ангелова

с. Тъпчилещово

 

33. Марийка Борисова Генчева

с. Панайот Хитово

 

34. Стефка Петрова Анастасова

гр. Омуртаг

 

35. Ангел Димитров Стоев

гр. Антоново

 

36. Павел Борисов Николов

с. Язовец

 

37. Станчо Ефтимов Труфчев

с. Вардун

 

38. Пенка Христова Николова

с. Долна Златица

 

39. Владимир Александров Васев

с. Божица

 

40. Стефан Цветков Димитров

с. Извор

 

41. Йордан Симеонов Тотев

с. Пчелно

 

42. Стефан Христов Спасов

с. Вельово

 

43. Никола Рангелов Ников

с. Ястребино

 

44. Донка Петрова Янкова

с. Беломорци

 

45. Тодор Бонев Евтимов

с. Халваджийско

 

46. Атанас Христов Петров

с. Крушолак

 

47. Васил Тодоров Петков

с. Китино

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48. Васил Радев Василев

гр. Омуртаг

 

49. Димитър Борисов Станчев

с. Добротица

 

50. Стефан Иванов Стоянов

с. Камбурово

 

51. Тодор Денев Тодоров

с. Таймище

 

52. Мехмед Исуфов Кушев

гр. Търговище

 

53. Захари Василев Венков

гр. Омуртаг

 

54. Йордан Панайотов Зашев

с. Таймище

 

 

Четиридесетгодишен випуск 1954г.

Име, презиме, фамилия

Родно място

Живее в :

1.Антон Бонев

с. Черни бряг

 

2. Тодор Костадинов Милев

с. Еревиш

 

3. Георги Йорданов Илиев

с. Черни бряг

 

4. Панайот Христов Василев

гр. Варна

 

5. Мехмед Мустафов Насуфов

с. Черна вода

 

6. Йордан Георгиев Маринов

с. Соколово

 

7. Янка Харизанова Ганева

с. Ловец

 

8. Марийка Иванова Грозданова

 

 

9. Пенка Станева Стоилова

с. Козма Презвитер

 

10. Марийка Савова Йосифова

с. Моравка

 

11. Георги Серафинов Христов

с. Поройно

 

12. Стефанка Кънева Танева

с. Моравка

 

13. Янка Йорданова Алексиева

с. Горна Златица

 

14. Николай Александров Николов

гр. Търговище

 

15. Йордан Русев Николов

с. Беломорци

 

16. Пенка Русимова Димитрова

с. Долна Златица

 

17. Стоянка Стоянова Янкова

с. Ястребино

 

18. Румяна Драганова Рашкова

с. Илийно

 

19. Стоян Стефанов Дяков

гр. Върбица

 

20. Коста Любенов Костов

гр. Варна

 

21. Снежанка Александрова Арсова

с. Панайот Хитово

 

22. Христина Любенова Малинова

 

 

23. Сафинка Миланова Велинова

 

 

24. Неделчо Василев Тодоров

с. Семерци

 

25. Стоянка Найденова Миленкова

с. Девино

 

26. Грозданка Стоева Младенова

с. Букак

 

27. Станчо Костов Николов

с. Букак

 

28. Гавраил Николов Гавраилов

с. Жеравна

 

29. Василка Борисова Георгиева

с. Орач

 

30. Никола Симеонов Ников

с. Любичево

 

31. Иван Бонев Яначков

с. Орач

 

32. Стефан Андреев Джамбазов

гр. Разград

 

33. Станка Димитрова Стоименова

с. Ястребино

 

34. Лиляна Димова Динкова

гр. Видин

 

35. Иван Спиридонов Симеонов

с. Ново село

 

36. Йордан Радев Йорданов

гр. Омуртаг

 

37. Панайот Владимиров Христов

гр. Антоново

 

38. Желязко Пейчев Вълчанов

с. Моравка

 

39. Георги Илиев Гонев

с. Великденче

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Випуск 1955г.

Име, презиме, фамилия

Родно място

Живее в :

1

Стоян Петров Георгиев

 

 

2

Иванка Владимирова Игнатова

с. Семерци, 1935г.

 

3

Марийка Рускова Габровска

гр. Омуртаг, 1936г.

 

4

Цветанка Ангелова Никова

с. Разделци, 1935г.

 

5

Милка Рангелова Миланова

с. Дъбравица, 1934г.

 

6

Стоилка Станчева Николова

с. Орач, 1936г.

 

7

Драган Димитров Драганов

с. Илийно, 1935г.

 

8

Антоанета Славева Панайотова

гр. Омуртаг, 1936г.

 

9

Пенка Димитрова Михайлова

с. Златица, 1936г.

 

10

Анка Панайотова Стоилова

с. Кьосевци, 1935г.

 

11

Христина Неделчева Сидерова

с. Моравка, 1934г.

 

12

Йорданка Панайотова Иванова

 

 

13

Атанаска Добрева Коева

с. Илийно, 1937г.