Випуски 1960-1969

1960г.  ІХ клас

Име, презиме, фамилия

Родно място

Живее в :

1

Марийка Георгиева Стоянова

с. Калнище, 1943г.

 

2

Мехмед Ахмедов Ахмедов

с. Петрино, 1943г.

 

3

Басри Хасанов Хасанов

с. Веселец, 1943г.

 

4

Ибрахим Хюсеинов Тефиков

с. Камбурово, 1944г.

Турция

5

Фиданка Димитрова Христова

с. Раково, Кн, 1942г.

 

6

Снежана Атанасова Георгиева

с. Поройно, 1943г.

 

7

Мустафа Неджибов Исмаилов

с. Горна Хубавка, 1944г.

 

8

Локман Хасанов Мехмедов

с. Божурка, 1943г.

 

9

Мехмед Мехмедов Неджибов

с. Ловско, Рзгр, 1942г.

 

10

Мехмед Мустафов Мехмедов

гр. Омуртаг, 1944г.

 

11

Ахмед Исмаилов Мустафов

с. Птичево, 1942г.

 

12

Юсуф Мустафов Юсуфов

с. Змейно, 1942г.

 

13

Янка Кирилова Андреева

с. Конак, 1943г.

 

14

Спасенка Борисова Георгиева

с. Ястребино, 1942г.

 

15

Музафер Исмаилов Хамидов

гр. Омуртаг, 1943г.

 

16

Димитрина Стоянова Алексиева

с. Язовец, 1942г.

 

17

Алиш Мустафов Мустафов

 

 

18

Дахил Шерифов Халилов

с. Станянци, Шн, 1943г.

 

19

Хюсеин Хюсеинов Ахмедов

гр. Омуртаг , 1944г.

 

20

Али Шерифов Хасанов

с. Коноп, 1940г.

 

21

Радка Димитрова Николова

с. Таймище, 1944г.

 

22

Емин Юмеров Фезулов

с. Керча, 1943г.

 

23

Мехмед Ахмедов Мустафов

с. Горна Хубавка, 1944г.

 

24

Мехмед Мустафов Мехмедов

с. Долна Хубавка, 1944г.

 

25

Исмаил Хюсеинов Аптулов

с. Камбурово, 1944г.

 

26

Мустафа Мехмедов Кадиров

с. Зелена морава, 1943г.

 

27

Реджеб Алиев Мехмедов

с. Красноселци, 1944г.

 

1960г.  VІІІ клас

1

Еюб Реджебов Дилсизов

с. Петрино, 1941г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1960г.  Х клас

Име, презиме, фамилия

Родно място

Живее в :

1

Мехмед Хюсеинов Аптулов

с. Птичево, 1941г.

 

2

Мустафа Хюсеинов Хасанов

с. Любичево, 1943г.

 

3

Кямил Якубов Мехмедов

с. Чернокапци, 1942г.

 

4

 Ибрахим Ахмедов Ибрахимов                                              

с. Трескавец, 1942г.

 

5

Халид Исмаилов Мехмедов

с. Любичево, 1943г.

 

6

Осман Хюсеинов Ахмедов

с. Долна Хубавка, 1943г.

 

7

Исмет Исмаилов Салимов

с. Моравка, 1943г.

 

8

Нури Мехмедов Аптулов

с. Горна Росица, 1942г.

 

9

Мехмед Хасанов Юмеров

с. Камбурово, 1941г.

 

10

Айше Ахмедова Аптулова

с. Долна Хубавка, 1943г.

 

11

Шюкри Исмаилов Ахмедов

с. Горна Росица, 1942г.

 

12

Адем Мехмедов Азисов

с. Трескавец, 1943г.

 

13

Хюсеин Ахмедов Хюсеинов

с. Менгишево, 1941г.

 

14

Иляз Мустафов Аптиев

с. Долно Козарево, 1941г.

 

15

Мустафа Алиев Мустафов

с. Долно Новково

 

16

Тахир Ахмедов Ахмедов

с. Панайот Хитово, 1943г.

 

17

Хасан Мустафов Шерифов

с. Коноп, 1940г.

 

18

Тихомир Николов Гавраилов

с. Веренци, 1941г.

 

19

Мехмедшемсидин Еминов Мустафов

с. Чернокапци , 1942г.

 

20

Исмаил Алиосманов Исмаилов

с. Величка, 1939г.

 

21

Исмаил Ибрахимов Хамзов

с. Ябланово, 1941г.

 

22

Шабан Раимов Хюсменов

с. Дъбрава, 1942г.

 

23

Мустафа Мустафов Кадиров

с. Зелена морава, 1943г.

 

24

Мехмед Местанов Хасанов

с. Божурка, 1943г.

 

25

Ибрям Сабриев Исмаилов

с. Борци, 1940г.

 

26

Сафие Ахмедова Ибрахимова

с. Моравка, 1941г.

 

27

Назиле Исмаилова Османова

с. Божурка, 1943г.

 

28

Емине Османова Хасанова

с. Горна Хубавка, 1942г.

 

29

Адем Ахмедов Османов

с. Методиево, Шн, 1943г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Випуск 1961г.

Име, презиме, фамилия

Родно място

Живее в:

 

1

Юлка Стоилова Иванова

 

 

 

2

Стоян Петров Илиев

 

 

 

3

Мустафа Мехмедов Аптулов

 

 

 

4

Димитринка Дончева Христова

 

 

 

5

Георги Панайотов Димитров

 

 

 

6

Виолета Иванова Маринова

 

 

 

7

Стоян Георгиев Стефанов

 

 

 

8

Стоян Димитров Симов

 

 

 

9

Стоянка Борисова Александрова

 

 

 

10

Евгения Петрова Славова

 

 

 

11

Неджиме Шакирова Ахмедова

 

 

 

12

Къймет Шабанова Ахмедова

с. Разбойна

 

 

13

Василка Петрова Стефанова

 

 

 

14

Марийка Стоичкова Веселинова

 

 

 

15

Васил Георгиев Димов

 

 

 

16

Величка Петрова Атанасова

 

 

 

17

Емилия Тонева Николова

 

 

 

18

Христо Димитров Христов

 

 

 

19

Лазар Иванов Лазаров

 

 

 

20

Христо Владимиров Цветков

 

 

 

21

Димитър Евтимов Евтимов

 

 

 

22

Йордан Станчев Стоичков

 

 

 

23

Мустафа Мустафов Хюсеинов

 

 

 

24

Милко Стойнов Милков

 

 

 

25

Евгения Иванова Тодорова

 

 

 

26

Иван Дончев Стоянов

 

 

 

27

Иван Божидаров Иванов

 

Починал

 

28

Стефка Георгиева Иванова

 

 

 

29

Христофор Иванов поп Христов

гр. Карловац, Хърв-я

гр. Омуртаг

 

30

Марийка Събева Тенева

 

 

 

31

Станка Енчева Енчева

 

 

 

32

Здравка Кръстева Ангелова

 

 

 

33

Анифе Мехмедова Ахмедова

 

 

 

34

Ахмед Ибрахимов Алиев

 

 

 

35

Саами Мустафов Хюсеинов

 

 

 

36

Донка Иванова Стефанова

 

 

 

37

Дончо Александров Христов

 

 

 

38

Росица Николова Люцова

 

 

 

39

Донка Георгиева Георгиева

 

 

 

40

Благой Атанасов Ангелов

 

 

 

41

Ахмед Хюсеинов Антиев

 

 

 

42

Адиле Мухаремова Османова

 

 

 

43

Захаринка Стоянова Дянкова

 

 

 

44

Сабри Исмаилов Исмаилов

 

 

 

45

Петър Михайлов Атанасов

 

 

 

46

Хамза Мухаремов Мустафов

 

 

 

47

Стоян Райков Рашков

 

 

 

48

Ангел Стойнев Ангелов

 

 

 

49

Йордан Иванов Коев

 

 

 

50

Стаменка Стефанова Стоянова

 

 

 

51

Здравка Асенова Петрова

 

 

 

52

Атанас Димитров Стоичков

 

 

 

53

Ганка Рашева Тодорова

 

 

 

54

Венета Сотирова Павлова

 

 

 

55

Марийка Кирилова Бояджиева

 

 

 

56

Марийка Симеонова Христова

 

 

 

57

Павлинка  Христова Младенова

 

 

 

58

Петранка Стоянова Манолова

 

 

 

59

Руска Йорданова Кожухарова

 

 

 

60

Стефка Ангелова Анастасова

 

 

 

61

Ангел Иванов Стефанов

 

62

Гюргена Георгиева Станкова

 

 

63

Георги Стефанов Кузманов

 

 

 

Випуск 1962г.

Име, презиме, фамилия

Родно място

Живее в :

1. Кръстинка Кръстева Иванова

с. Тича

 

2.Мариана Владимирова Филипова

гр. Омуртаг

 

3.Соня Николаева Анастасова

гр. Омуртаг

 

4.Живка Динова Иванова

с. Поройно

 

5.Анка Добрева Кънева

с. Белокопитово

 

6.Жулиета Михайлова Желева

гр. Омуртаг

 

7.Петранка Стойнева Янакиева

с. Коноп

 

8.Атанаска Борисова Василева

с. Любичево

 

9.Хафизе  Исмаилова Мехмедова

с. Баячево

 

10.Муса Мустафов Юруков

с. Цветино

 

11.Незабравка Илиева Мирчева

с. Разделци

 

12.Мехмед Расимов Ахмедов

с. Панайот Хитово

 

13.Тефик Нуриев Джелилов

с. Дъбрава

 

14.Сабри Хюсеинов Мехмедалиев

с. Любичево

 

15.Иван Димитров Мирчев

с. Разделци

 

16.Борис Стефанов Янакиев

гр. Варна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Випуск 1963г.

Име, презиме, фамилия

Родно място

Живее в :

1/ Параскева Славчева Василева

гр. Омуртаг

 

2/ Цонка Панайотова Димитрова

с. Черни бряг

 

3/ Мирем Хамзова Мехмедова

с. Ябланово

 

4/ Стоян Цветков Филев

 

 

5/ Емине Мехмедова Исмаилова

с. Друмево

 

6/ Севие Ахмедова Исмаилова

с. Горна Хубавка

 

7/ Донка Иванова Христова

 

 

8/ Захари Николов Захариев

гр. Шумен

 

9/ Дяко Вичев Дяков

гр. Провадия

 

10/ Божурка Станишева Янкова

с. Любичево

 

11/ Муса Алиев Салимов

с. Цветино

 

12/ Стайко Иванов Иванов

с. Станец

 

13/ Мустафа Хюсеинов Еюбов

 

 

14/ Ахмед Хюсеинов Ахмедов

с. Плъстина

 

15/ Стоян Кирилов Стоев

гр. София

 

16/ Веска Досева Николова

с. Беломорци

 

17/ Ангелина Янакиева Димитрова

с. Еревиш

 

18/ Марийка Бонева Динева

с. Моравка

Починала

19/ Николинка Господинова Василева

 

 

20/ Атанаска Стойчева Стоянова

с. Беломорци

 

21/  Виолета Димитрова Митева

с. Таймище

 

22/ Гюрка Иванова Миланова

с. Веренци

 

23/ Гинка Симеонова Димитрова

с. Долна  Хубавка

 

24/ Стефка Вичева Василева

гр. Омуртаг

 

25/ Димитринка Илиева Тинева

с. Тича

 

26/ Димитринка Тонева Тонева

гр. Антоново

 

27/ Иринка Михайлова Стоянова

с. Конак

 

28/ Николай Петров Николов

с. Посабина

 

29/ Станка Йовчева Колева

с. Моравка

 

30/ Светла Петрова Христова

гр. Омуртаг