Випуски 1990-1999

Випуск 1990 година

Име, презиме, фамилия

Родно място

Живее в:

1

Пламен Пенчев Андреев

гр. Омуртаг

 

2

Тодор Маринов Тодоров

гр. Омуртаг

 

3

Росен Божилов Божилов

гр. Омуртаг

 

4

Лейля Ахмедова Исмаилова

гр. Омуртаг

 

5

Лена Асенова Мартинова

гр. Омуртаг

 

6

Сълза Емилова Джелева

гр. Омуртаг

 

7

Десислава Симеонова Сотирова

гр. Омуртаг

 

8

Даниела Петрова Алексиева

гр. Омуртаг

 

9

Светла Стойкова Иванова

гр. Омуртаг

 

10

Диана Илиева Ксенофонтова

гр. Омуртаг

 

11

Виолета Йорданова Хараланова

гр. Омуртаг

 

12

Красимира Атанасова Димитрова

гр. Омуртаг

 

13

Румяна Цветанова Павлова

гр. Омуртаг

 

14

Нели Ивкова Младенова

гр. Омуртаг

 

15

Евгения Вергилова Петрова

гр. Омуртаг

гр. София

16

Марина Веселинова Велчева

гр. Плевен

Починала

17

Катя Атанасова Димитрова

гр. Омуртаг

гр. Омуртаг

18

Ренета Руменова Иванова

гр. Омуртаг

 

19

Веска Драганова Веселинова

гр. Търговище

 

20

Делян Николаев Велев

гр. Омуртаг

 

21

Севджан Мустафа Исмаил

гр. Омуртаг

 

22

Айтен Ахмедова Расимова

гр. Търговище

 

23

Джеврие Сюлейманова Хасанова

с. Зелена морава

 

24

Наташа Орлинова Щилянова

гр. Омуртаг

 

25

Захаринка Владимирова Иванова

гр. Омуртаг

 

26

Дъбинка Мирославова Дъбева

гр. Омуртаг

 

27

Невена Искренова Александрова

гр. Търговище

 

28

Шафие Адемова Мехмедова

гр. Омуртаг

 

29

Андрей Стоянов Стоянов (Апостолов)

гр. Омуртаг

 

30

Ирина Николова Петрова

гр. Варна

 

31

Валентин (Алдин) Мартинов Галев

с. Плъстина

гр. София

32

Хафизе Мехмедова Мехмедалиева

с. Птичево

 

33

Румен Искренов Максимов

гр. Омуртаг

гр. Омуртаг

34

Нуртен Ахмедова Расимова

гр. Търговище

 

35

Джемил Исмаилов Селимов

гр. Омуртаг

 

36

Хасан Шабанов Хасанов

гр. Омуртаг

 

37

Пламен Симеонов Стоичков

гр. Омуртаг

гр. Омуртаг

38

Мустафа Усаинов Мустафов

гр. Върбица

 

39

Мустафа Алиев Мустафов

гр. Омуртаг

 

 
 
Випуск 1991 година

Име, презиме, фамилия

Родно място

Живее в:

1

Нихат Мустафа Мехмед

гр. Търговище

 

2

Станка Йорданова Кирилова

гр. Омуртаг

 

3

Севим Юсуфова Мехмедова

гр. Омуртаг

 

4

Нермин Мехмедова Мустафова

гр. Омуртаг

 

5

Станко Кирилов Николов

гр. София

 

6

Бисера Петрова Ефтимова

гр. Омуртаг

 

7

Мария Кирилова Цонева

гр. Омуртаг

 

8

Сезгин Хасанов Ибрямов

гр. Омуртаг

 

9

Росица Милкова Димитрова

гр. Омуртаг

 

10

Петя Стоянова Стоичкова

гр. Омуртаг

 

11

Вяра Димитрова Стоянова

гр. Омуртаг

 

12

Мария Велчева Савова

гр. Омуртаг

 

13

Гюлхан Хюсеинова Исова

гр. Велико Търново

 

14

Емел Хюсеинова Мурадова

гр. Омуртаг

 

15

Гинка Василева Иванова

гр. Омуртаг

 

16

Бахрие Керимова Исмаилова

гр. Антоново

 

17

Ахмед Муртазов Ахмедов

гр. Омуртаг

 

18

Ибрям Кадиров Ибрямов

с. Врани кон

 

19

Гюлшен Ахмедова Мустафова

гр. Омуртаг

 

20

Донка Дончева Николова

гр. Омуртаг

 

21

Георги Ангелов Георгиев

гр. Омуртаг

гр. Бургас

22

Найле Мехмедова Бузгьова

с. Бял камък

 

23

Гюлтен Ахмедова Мустафова

гр. Омуртаг

 

24

Наджие Хасанова Селимова

гр. Омуртаг

 

25

Гюлтен Мустафова Ниязиева

гр. Котел

 

26

Назифе Тефикова Ереджебова

гр. Търговище

 

27

Пакизе Мехмедова Якубова

гр. Омуртаг

 

28

Михаил Георгиев Тодоров

гр. Котел

 

29

Айтен Мехмедова Мустафова

гр. Омуртаг

 

30

Гергана Евтимова Кръстева

с. Камбурово

 

31

Айтен Мустафова Ахмедова

с. Горно Козарево

 

32

Еджевид Мехмедалиев Зекериев

гр. Омуртаг

 

33

Хатидже Мустафова Ахмедова

гр. Омуртаг

 

34

Теменужка Стефанова Тодорова

гр. Омуртаг

 

35

Гюлян Рашидова Мехмедова

гр. Омуртаг

 

36

Ерол Шабанов Исмаилов

с. Врани кон

 

37

Десислава Иванова Драганова

гр. Омуртаг

гр. Омуртаг

38

Милко Харизанов Харизанов

гр. Омуртаг

 

39

Диана Стайкова Николова

гр. Омуртаг

 

40

Анета Иванова Борисова

гр. Омуртаг

 

41

Божил Маринов Богословов

гр. Омуртаг

гр. Варна

42

Петя Иванова Петкова

гр. Севлиево

гр. София

43

Вилма Радославова Богева

гр. Омуртаг

гр. София

44

Петя Славчева Иванова

гр. Омуртаг

 

45

Росица Николаева Димитрова

гр. Омуртаг

гр. Варна

46

Анелия Димитрова Йорданова

гр. Омуртаг

гр. Търговище

47

Теодора Димитрова Владимирова

гр. Омуртаг

 

48

Айтен Алиева Мустафова

гр. Омуртаг

 

49

Анелия Хрисимова Пенева

гр. Омуртаг

 

50

Анна Борисова Иванова

гр. Омуртаг

 

51

Събин Иванов Абаджиев

гр. Омуртаг

 

52

Сеид Еюбов Ибрахимов

гр. Омуртаг

 

53

Мустафа Исуфов Ахмедов

гр. Омуртаг

 

54

Нели Костадинова Василева

гр. Търговище

гр. София

55

Красимир Василев Маринов

гр. Омуртаг

 

56

Стефан Димитров Асенов

гр. Омуртаг

 

57

Даниела Янкова Борисова

гр. Омуртаг

 

58

Динко(Дино) Иванов Динев

гр. Омуртаг

гр. Омуртаг

59

Веселина Георгиева Велчева

гр. Омуртаг

 

60

Надежда Стоянова Христова

гр. Омуртаг

 

61

Светлина Йорданова Владимирова

гр. Омуртаг

 

62

Силвия Ивова Михайлова

гр. Омуртаг

 

63

Нурсен Мустафова Хасанова

гр. Омуртаг

 

64

Селвие Мустафова Шабанова

гр. Омуртаг

 

65

Джейлян Шукриева Сюлейманова

гр. Омуртаг

 

66

Калина Пейчева Вучкова

гр. Омуртаг

гр. Велико Търново

67

Невин Мустафова Ибрямова

гр. Омуртаг

 

68

Ана Стоянова Николова

гр. Омуртаг

 

69

Нихад Юмеров Рамаданов

гр. Омуртаг

 

70

Александър Кирилов Александров

гр. Омуртаг

гр. Омуртаг

71

Мария Маринова Захариева

гр. Омуртаг

 

72

Халиме Мехмедова Ахмедова

с. Врани кон

 

73

Фатме Акифова Халилова

гр. Омуртаг

 

74

Станимир Митков Тодоров

гр. Омуртаг

 

75

Силвия Милева Николова

гр. Търговище

гр. Омуртаг

76

Диана Иванова Костова

гр. Омуртаг

 

77

Гюлтен Шевкедова Исмаилова

гр. Омуртаг

 

 

Випуск 1992 година А клас

Име, презиме, фамилия

Родно място

Живее в:

1

Геновева Владимирова Кънчева (Стефанова)

гр. Омуртаг

гр. Омуртаг

2

Божена Владимирова Попхристова

гр. Търговище

гр. София

3

Весела Виткова Христова

гр. Омуртаг

 

4

Павлинка Стоянова Пенева

гр. Омуртаг

 

5

Флора Драгомирова Иванова

гр. Омуртаг

 

6

Милена Бориславова Миланова

гр. Омуртаг

 

7

Димитрина Добрева Иванова

гр. Омуртаг

 

8

Гюлтен Мустафова Мехмедова

гр. Омуртаг

 

9

Радостина Живкова Даракчиева

гр. Омуртаг

 

10

Росица Маринова Янкова

гр. Омуртаг

 

11

Фикрет Ереджебов Ахмедов

гр. Омуртаг

 

12

Виктория Дончева Тачева

гр. Омуртаг

 

13

Ерол Мустафа Халил

гр. Велико Търново

 

14

Фадилет Якубова Ахмедова

гр. Омуртаг

 

15

Наско Огнянов Атанасов

гр. Омуртаг

 

16

Бехнур Раимов Мустафов

гр. Омуртаг

 

17

Айдън Билялов Мустафов

с. Врани кон

 

18

Фатме Исмаилова Мъстанова

гр. Омуртаг

 

19

Калина Кръстева Сидерова

гр. Омуртаг

 

20

Радка Илиева Георгиева

гр. Омуртаг

гр. Омуртаг

21

Сабрие Сабриева Хюсеинова

гр. Омуртаг

 

22

Емине Якубова Сюлейманова

с. Врани кон

 

23

Севджан Рахимова Назимова

гр. Омуртаг

 

24

Ерхан Хюсеинов Ахмедов

гр. Омуртаг

 

25

Емел Назимова Шабанова

гр. Омуртаг

 

26

Хатидже Ибрямова Исмаилова

гр. Омуртаг

 

27

Борислава Пенева Стефанова

гр. Балчик

 

 
Випуск 1992 година Б клас

Име, презиме, фамилия

Родно място

Живее в:

1

Бейхан Мехмедова Хасанова

гр. Омуртаг

 

2

Мая Петрова Коева

гр. Омуртаг

гр. Омуртаг

3

Наталия Антонова Христова

гр. Търговище

 

4

Гюлхан Мустафова Мустафова

с. Зелена морава

 

5

Хафизе Мустафова Исмаилова

гр. Омуртаг

 

6

Дурджан Хюсеин Назиф

с. Врани кон

 

7

Милкана Тодорова Маринова

гр. Омуртаг

гр. Омуртаг

8

Ремзие Хасан Хюсеин

с. Врани кон

 

9

Хюлия Якубова Исуфова

гр. Омуртаг

 

10

Нурджан Нуриева Мехмедова

с. Врани кон

 

11

Мюжгян Екремова Мустафова

гр. Омуртаг

 

12

Севджан Ахмедова Алиосманова

с. Врани кон

 

13

Людмила Иванова Николова

гр. Омуртаг

 

14

Айтен Ахмед Мустафа

гр. Омуртаг

 

15

Севинч Илиязова Ибрахимова

гр. Омуртаг

 

16

Юлиян Събинов Събинов

с. Плъстина

 

17

Айше Исметова Исмаилова

гр. Търговище

 

18

Шафие Исмаилова Мехмедова

с. Врани кон

 

19

Силвия Сашева Стоянова

гр. Омуртаг

 

20

Хюсмен Хасанов Хюсменов

гр. Омуртаг

 

21

Нели Емилова Мартинова

гр. Омуртаг

 

22

Димитър Гоцков Дугуров

гр. Омуртаг

 

23

Цветелина Радославова Янкова

гр. Омуртаг

 

24

Мустафа Расимов Мурадов

гр. Котел

 

25

Невдживан Мустафова Рашидова

гр. Омуртаг

 

26

Неждие Ахмедова Мехмедова

гр. Омуртаг

с. Красноселци

 

Випуск 1993г.

Име, презиме, фамилия

Родно място

Живее в град/село

1.Гюлджан Исмаилова Исмаилова

 

с. Обител

2.Севдие Халилова Исмаилова

 

с. Камбурово

3.Айтен Исуфова Мустафова

 

с. Веренци

4.Мария Ангелова Георгиева

 

гр. София

5.Васвие Нури Мехмед

гр. Омуртаг

гр. Омуртаг

6.Галина Панайотова Дянкова

гр. Омуртаг

гр. Търговище

7.Анифе Ахмедова Мехмедова

 

с. Панайот Хитово

8.Гюнай Ниязиева Хикмедова

с. Врани кон

гр. Омуртаг

9.Гюлюмсер Джелилова Расимова

 

Турция

10.Севджан Хюсеинова Ереджебова

 

с. Камбурово

11.Фатме Мехмедова Исмаилова

 

Турция

12.Айтен Исметова Мустафова