Профилирана Гимназия"Симеон Велчев" гр.Омуртаг

Карта

Нашето училище има богата едновековна история. Патрон на училището ни от 1965 година е Симеон Велчев. Училището е създадено като през пролетта на 1914 година градското училищно настоятелство, с председател Симеон Панайотов, взема решение за откриване на гимназия в Омуртаг. С Указ на Народното събрание от 23 юли 1914г. гимназията е открита и се помещава в сградата известна на гражданството като “старата болница”. Училището се утвърждава като просветно – културен център, за което свидетелстват думите на Шуменския окръжен управител от 1926 година: “Тази непълна гимназия е най-важният културен факт в Герлово и Тузлука. Тя на всяка цена трябва да остане, трябва и за в бъдеще да вика към просвета търсещите я и да ги приютява в себе си.”. Решението за построяване на нова сграда, на мястото на “детското игрище в квартал 20 по план на града”, е взето от комисия, с председател Георги Пейков – директор на Гимназията. Автор на проекта е местният архитект Стефан Жечев, а строителството е възложено на предприемача Димитър Крачунов от София. Официалното откриване на сградата е на 27 септември 1948 година, а от 2 октомври започват учебните занятия. Изгражда се една богата учебно-техническа база. Внедряват се нови и нови учебни програми. Разнообразяват се извънкласните форми за работа с учениците, а качественото обучение от страна на учителите дава впечатляващи резултати.

Над 6000 са вече дипломиралите се гимназисти и по традиция над 90% продължават образованието си в престижни висши учебни заведения. Петима са златните медалисти на Гимназията, 102 са носителите на златни и сребърни значки. Над 20 са утвърдените имена на изтъкнати учени – професори, сред които – Петър Боянов, Гроздан Николаев, Георги Радев, Сава Рибаров, Йордан Касабов, Иван Пенев, Иван Иванов, Асен Младенов, Александър Александров. Десетки са научните сътрудници, кандидатите на науките, преподавателите във ВУЗ, ръководителите на държавни и общински институции, министри и депутати, а стотици – лекарите, юристите, инженерите и учителите. Първият директор на Гимназията е Панайот Ноев Томов, а с най-дълъг директорски стаж е г-н Николай Димитров /1983 – 2001/. Двадесет и четири са общо имената на директорите като всяко от тях оставя своята трайна следа в историята на най-реномираното и единственото по рода си учебно заведение в района. За оформяне облика на Гимназията заслуга има и оркестърът за духова музика, която води началото си от 1924 година. Създадена е от учителя Илия Зима, а цели три десетилетия е под диригентството на Борис Миланов. Ученическият хор е основан през 1960 година от Борислав Хаджийски и ръководен след 1969 година от Иван Иванов (Маестрото). Създадена е астрономическата обсерватория, която е изградена през 1977 година по идея на Николай Димитров и Димитър Петков. Звездният час на училището е 7 юни 1988 година, когато в космоса излита възпитаникът на Гимназията, летецът-космонавт на Република България – генерал Александър Александров.

Днес Гимназията разполага с четири компютърни кабинета, и добре оборудвани кабинети по предмети. След извършения основен ремонт и в училището е топло, приятно и светло, обновен е и физкултурният салон. Всичко това е предпоставка училището да се превърне в приятно и уютно място за учене, спортуване и забавление. Към училището има и общежитие за пътуващите ученици. През настоящата учебна година в Гимназията учат 260 ученици. Работят 25 преподаватели под ръководството на Димитър Христов Димитров - настоящ директор на училището.