Стратегия за развитие и план за финансирането и

       

 

 Стратегия за развитие на Профилирана гимназия „Симеон Велчев“ град Омуртаг

                                                 за периода 2021 – 2025 година

                                                        линк към стратегията