Контакти

Карта

 

 

Директор: Димитър Димитров

Мобилен номер: 0885247155

Стационарен номер: 0605/62538

dim_og@abv.bg

2520401@edu.mon.bg