График за провеждане на изпитите за определяна на годишна оценка за самостоятелна форма на обучение

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Учебна 2019 / 2020г.

Изпити за определяне на годишна оценка,  сесия  октомври  :

 1. Български език и литература ООП за 8 и 10 клас:                         12.11.2019г.
 2. Български език и литература ЗП за 11 и 12 клас:                          12.11.2019г.
 3. Български език и литература ИУЧ за 8 и 10 клас:                          13.11.2019г.
 4. Български език и литература ЗИП за 11 и 12 клас:                        13.11.2019г.
 5. Английски език ООП –  чужд език за  8 и 10 клас:                          14.11.2019 г.
 6. Английски език ЗП – първи чужд език  за 11 и 12 клас:                  14.11.2019г.
 7. Информационни технологии ООП за 8 и 10 клас:                          18.11.2019г.
 8. Информационни технологии ЗИП за 11 клас:                                 18.11.2019г
 9. Информационни технологии ПП за 12 клас:                                   18.11.2019г
 10. Информационни технологии ИУЧ за 8 и 10 клас:                           19.11.2019г.
 11. География и икономика ЗП за 11 клас:                                            19.11.2019 г.
 12. Пари, банки и финансови пазари ПП за 12 клас :                           19.11.2019г.
 13. История и цивилизации ООП за 8 и 10 клас:                                   20.11.2019 г.
 14. История и цивилизации ЗП за 11 клас:                                             20.11.2019 г.
 15. Маркетинг и реклама ЗИП за 12 клас:                                              20.11.2019г.
 16. Физика и астрономия ЗП за 11 клас :                                                21.11.2019г.
 17. Музика ООП за 8 и 10 клас:                                                               21.11.2019 г.
 18. Счетоводство на предприятието ПП за 12 клас:                              21.11.2019 г.
 19. Философия ООП за 8 и 10 клас :                                                      25.11.2019г.
 20. Философия ЗП за 11 клас :                                                                25.11.2019 г.
 21. Свят и личност ЗП за 12 клас:                                                           25.11.2019г.
 22. Технологии и предприемачество ООП за 8 клас:                             26.11.2019 г.
 23. Предприемачество ПП за 12 клас :                                                   26.11.2019г.
 24. Руски език ООП –  чужд език  за 10 клас:                                         26.11.2019г.
 25. Изобразително изкуство ООП за 8 и 10 клас:                                   27.11.2019г.
 26. Физическо възпитание и спорт ООП за 8 и 10 клас :                       28.11.2019г.
 27. Физическо възпитание и спорт ЗП за 11  и 12 клас :                        28.11.2019г.
 28. Физическо възпитание и спорт ИУЧ за 8 и 10а клас :                      29.11.2019г.
 29. Физическо възпитание и спорт ЗИП за 11 клас :                              29.11.2019г.

 

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Учебна 2019 / 2020г.

Приравнителни изпити за определяне на годишна оценка,  сесия  октомври  :

 1. Български език и литература ИУЧ за 8 клас:                         12.11.2019г.
 2. Английски език ООП –  чужд език за  8 клас:                         14.11.2019 г.
 3. Информационни технологии ООП за 8 клас:                         18.11.2019г.
 4. Информационни технологии  ИУЧ за 8  клас:                        19.11.2019г.
 5. Руски език ИУЧ –  чужд език  за 8 клас:                                  20.11.2019г.
 6. Физика и астрономия ИУЧ за 8  клас:                                     21.11.2019г.
 7. Философия ООП за 8 клас :                                                    25.11.2019г.
 8. Технологии и предприемачество ООП за 8 клас:                  26.11.2019 г.
 9. Философия ИУЧ за 8 клас :                                                     27.11.2019г.
 10. Физическо възпитание и спорт ИУЧ за 8 клас :                     28.11.2019г

 

Изпитите  започват от 14.00 часа.

Учениците от самостоятелната форма на обучение трябва да се явят в училище 15 минути  преди началото  на изпита.