График за провеждане на изпитите за определяна на годишна оценка за самостоятелна форма на обучение

 

 

График за провеждане на изпитите по самостоятелна подготовка. Поправителна януарска сесия 2021 г.     Приравнителни изпити.