Дневен режим

Профилирана гимназия „Симеон Велчев”

гр. Омуртаг, ул. „Генералска” № 7, тел./факс 0605/62538, e-mail: gym_sv@mail.bg,gym_sv@abv.bg

 

УТВЪРДИЛ

           ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

             ДИРЕКТОР

ДНЕВЕН РЕЖИМ

 

на ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ „СИМЕОН ВЕЛЧЕВ“

2019/2020 учебна година

 

 

1. Обучението  в  училище  е  в  полудневна  форма.

 

Начало на учебните занятия  –  08.00 ч.              Край – 14.25 ч.

Продължителност на учебния час                        45 мин.

 

Учебни часове                         начало                               край

 

               І  час                          8.00 ч.                             8.45 ч.

               ІІ  час                         8.55 ч.                             9.40 ч.

              ІІІ час                          9.50 ч.                            10.35ч.

              ІV час                       10.55 ч.                           11.40 ч.

              V час                        11.50 ч.                           12.35 ч.

              VI час                       12.45 ч.                           13.30 ч.

              VII час                      13.40 ч.                           14.25 ч.

 

2.   Работно време на медицинския кабинет:

                                                                             08.00 ч.          12.00 ч.

                                                                    13.00 ч.          17.00 ч.

 

 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА:

Часовете за консултации се провеждат по утвърден от директора график.