Консултации с учениците

График

За индивидуална работа  и консултация на учителите с ученици за

I учебен срок на учебната 2019/2020 година

 

ИМЕ

ПРЕЗИМЕ

ФАМИЛИЯ

ден, час

1. 

Димитър

Христов

Димитров

Понеделник 14,30 – 15,15 часа

2. 

Лейля

Мустафова

Аптулова

Вторник 14,30 – 15,15 часа

3.

Лиляна

Йорданова

Алексиева

Сряда  14,30 – 15,15 часа

4.

Маргарита

Калчева

Ганева

Понеделник 14,30 – 15,15 часа

5.

Ангелинка

Иванова

Николова

Вторник 14,30 – 15,15 часа

6.

Красимира

Иванова

Йорданова

Сряда 14,30 – 15,15 часа

7.

Галина

Димова

Иванова

Четвъртък 14,30 – 15,15 часа

8.

Стилиян

Бончев

Илиев

Понеделник 14,30 – 15,15 часа

9.

Айсел

Мустафова

Шакирова

Вторник 14,30 – 15,15 часа

10.

Бедрие

Йонузова

Еминова

Вторник 14,30 – 15,15 часа

11.

Илхан

Салимов

Хасанов

Понеделник 14,30 – 15,15 часа

12.

Георги

Стефанов

Димитров

Сряда 14,30 – 15,15 часа

13.

Хайри

Ахмед

Ахмед

Вторник 14,30 – 15,15 часа

14.

Васвие

Нури

Мехмед

Понеделник 15,15 – 16,00 часа

15.

Гюнай

Ниязиева

Ахмедова

Вторник 14,30 – 15,15 часа

16.

Марияна

Христова

Младенова

Понеделник 14,30 – 15,15 часа

17.

Стефан

Пламенов

Панайотов

Четвъртък 14,30 – 15,15 часа

18.

Петър

Аврамов

Петров

Понеделник 14,30 – 15,15 часа

19.

Юлиан

Йорданов

Младенов

Понеделник 14,30 – 15,15 часа

20.

Красимир

Петков

Пейков

Понеделник 14,30 – 15,15 часа

           

 

Място на провеждане на консултациите : учебните кабинети