Профилирана Гимназия"Симеон Велчев" гр.Омуртаг

На 07.12.2016 г. от 13.00 часа ще се проведе родителска среща, на която ще бъдат избрани родители, които да участват в избора на членове на Обществения съвет към училището. Допълнителна информация за избора и задълженията на Обществения съвет може да получите на сайта на училището: www.gimsv.com