Профилирана Гимназия"Симеон Велчев" гр.Омуртаг

На 13.11.2019 г. от 13.00 часа ще се проведе родителска среща, на която ще бъдат избрани двама родители, които да участват в избора на членове на Обществения съвет към училището. Допълнителна информация за избора и задълженията на Обществения съвет ще получите на родителската среща.