Спортен календар

 

 

 

 

 

Утвърждавам:

 

 

 

 

 

 

         Директор ........................

 

 

 

 

 

               /Димитър Димитров/

Спортен календар

 на учениците от  Гимназия "Симеон Велчев", гр. Омуртаг

за времето от 16.09.2019 год. до 30.06.2020 год.

вид спорт

дата

спортен обект

време за ползване

необходими средства

разходи

 

 

 

 

1

 Волейбол „вътрешноучилищно първенство”

12-28.10.2019г. 

Физкултурен салон

14.00ч. 

16.30ч

140.00 лв.

 

2

 Дни на предизвикателството

Ноември 2019г. 

Градски стадион 

14.00ч. 

17.00ч

40.00 лв.

 

3

 Общински турнир по шахмат

26.01.2020г. 

Гимназия „С.Велчев” 

09.00ч. 

14.00ч

 

 

4

 Общински турнир по волейбол – момчета

23.02.2020г.  

Градски стадион 

14.00ч. 

17.00ч

 

 

5

 Общински турнир по волейбол – момичета

24.02.2020г.  

Градски стадион 

14.00ч. 

17.00ч

 

 

6

 Общински турнир по футбол – момчета

25.02.2020г.  

Градски стадион 

14.00ч. 

17.00ч

 

 

7

 Дни на предизвикателството

Март 2020г. 

Градски стадион 

14.00ч. 

17.00ч

40.00 лв.

 

8

 Областен турнир по волейбол – момчета

Март 2020г.  

Спортна зала Търговище

09.00ч. 

17.00ч

70.00 лв.

 

 9

 Областен турнир по волейбол – момичета

Март 2020г.  

Спортна зала Търговище

09.00ч. 

17.00ч

70.00 лв.

 

10

 Областен турнир по шахмат – момчета и момичета

Март-2020г.  

Спортна зала Търговище

09.00ч. 

17.00ч

70.00 лв.

 

11

 Зонален турнир по волейбол – момчета

Април-2020г.  

Спортна зала Разград

09.00ч. 

17.00ч

200.00 лв.

 

12

 Зонален турнир по волейбол – момичета

Април-2020г.  

Спортна зала Разград

09.00ч. 

17.00ч

200.00 лв.

 

13

 Финален турнир по волейбол – момичета

Май-2020г.  

Спортна зала София

09.00ч. 

17.00ч

300.00 лв.

 

14

 Дни на предизвикателството

Май-2020г. 

Градски стадион 

14.00ч. 

17.00ч

40.00 лв.

 

15

Международен туристически поход ”По пътя на Ботевата чета”

27.05.-02.06. 2020г.     

Козлудуй- Околчица

16.00ч.

19.00ч

300.00 лв.

 

16

Общоучилищен поход

06-10 юни 2020г.

Х.”Кайника”

08.00ч.

13.00ч

 

 

17

Междуучилищен общински турнир по волейбол, в чест на патронния празник

06-14 юни 2020г.

Общински училища

14.00ч.

17.00ч

70.00 лв.

 

                           

 

 

Изготвили:

 

/П. Петров/.......................

 

/Ю. Младенов/ ........................