Състав на Обществения съвет

Състав на Обществения съвет:

1. Вилдан Еюбова Билялова-родител, председател на Обществения съвет

2. Райна Георгиева Ангелова-родител, член на Обществения съвет

3. Вилдан Мустафова Хасанова-родител, член на Обществения съвет

4. Мирем Салиева Акифова-родител, член на Обществения съвет

5. Юнал Бехчетов Османов-представител на общинска администрация, член на Обществения съвет