Състав на Обществения съвет

Състав на Обществения съвет:

1. Красимира Попова-родител, председател на Обществения съвет

2. Рюкие Салиева-родител, член на Обществения съвет

3. Силвия Спасова-родител, член на Обществения съвет

4. Петър Петков-обществено изявена личност, член на Обществения съвет

5. Шенай Алиева-представител на общинска администрация, член на Обществения съвет