Състав на Обществения съвет

 

 

Състав на Обществения съвет:

1. Вилдан Еюбова Билялова-родител, председател на Обществения съвет

2. Стела Кирилова Александрова-родител, член на Обществения съвет

3. Шенай Исмаилова Алиосманова-родител, член на Обществения съвет

4. Гюляй Фикриева Аптулова-родител, член на Обществения съвет

5. Рембие Ереджебова Сюлейманова-представител на общинска администрация, член на Обществения съвет