Профилирана Гимназия"Симеон Велчев" гр.Омуртаг
 1. ГРАФИКА на дейностите по приема на ученици:
 • Подаване на документи за участие в приема: 03.07.  05.07.2019 г. включително
 • Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране:  до 11.07.2019 г. включително

 

 • Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране:  до 16.07.2019 г.  включително
 • Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране:  до 18.07.2019 г. включително

 

 • Записване на приетите ученици на втори етап на класиране:  до 23.07.2019 г.  включително

 

 • Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране:    23.07.2019 г. 

 

 • Подаване на документи за участие в трети етап на класиране:  24.07. 25.07.2019 г.  включително

 

 • Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране:   до 29.07.2019 г. включително

 

 • Записване на приетите ученици на трети етап на класиране:    31.07.2019 г.  включително
 • Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране:   01.08.2019 г. 

 

 • Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване (определя се от директора):   до 10.09.2019 г.