Профилирана Гимназия"Симеон Велчев" гр.Омуртаг

 

 

       1. ГРАФИКА на дейностите по приема на ученици за учебната 2024/2025 г.:

 • Подаване на документи за участие в приема: 08.07.  10.07.2024 г. включително
 • Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране:  до 12.07.2024 г. включително

 

 • Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране:  от 15.07. до 17.07.2024 г.  включително
 • Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране:  до 19.07.2024 г. включително

 

 • Записване на приетите ученици на втори етап на класиране:  от 22.07. до 24.07.2024 г.  включително

 

 • Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране:    25.07.2024 г. 

 

 • Подаване на документи за участие в трети етап на класиране:  26.07. 29.07.2024 г.  включително

 

 • Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране:   до 30.07.2023 г. включително

 

 • Записване на приетите ученици на трети етап на класиране:    31.07. - 01.08.2024 г.  включително
 • Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места за четвърти етап на класиране:   до 02.08.2024 г.
 • Подаване на заявление за участие в четвърти етап на класиране:  05.08. - 06.08.2024 г.  
 • Обявяване на резултатите от четвърти етап на класиране:    до 07.08.2024 г.
 • Записване на класираните ученици на четвърти етап на класиране: 08.08. - 09.08.2024 г.
 • Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиране: до 12.08.2024 г.

 

 • Попълване на незаетите места след четвърти етап на класиране и записване (определя се от директора):   до 11.09.2024 г.