Профилирана Гимназия"Симеон Велчев" гр.Омуртаг

 

 

       1. ГРАФИКА на дейностите по приема на ученици за учебната 2023/2024 г.:

 • Подаване на документи за участие в приема: 05.07.  07.07.2023 г. включително
 • Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране:  до 12.07.2023 г. включително

 

 • Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране:  от 13.07. до 17.07.2023 г.  включително
 • Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране:  до 19.07.2023 г. включително

 

 • Записване на приетите ученици на втори етап на класиране:  от 20.07. до 24.07.2023 г.  включително

 

 • Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране:    25.07.2023 г. 

 

 • Подаване на документи за участие в трети етап на класиране:  26.07. 27.07.2023 г.  включително

 

 • Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране:   до 31.07.2023 г. включително

 

 • Записване на приетите ученици на трети етап на класиране:    01.08. - 02.08.2023 г.  включително
 • Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране:   до 04.08.2023 г. 

 

 • Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване (определя се от директора):   до 11.09.2023 г.