Профилирана Гимназия"Симеон Велчев" гр.Омуртаг

За учебната 2019/2020 година училището ще приема ученици след завършен VІІ клас в следните паралелки:

· Една паралелка с профил Чужди езици:

-         с профилиращи предмети:  Английски език, Руски език и Информационни технологии

-         срок на обучение: 5 години

-         брой на учениците в паралелката: 26

-         Начин на балообразуване: оценките от свидетелството за основно образование по Български език и литература и Информационни технологии и удвояване на резултата по Български език и литература и по Математика от националното външно оценяване

 

· Една паралелка с профил Природни науки:

-         с профилиращи предмети: Биология и здравно образование , Химия и опазване на околната среда и Физика и астрономия

-         срок на обучение: 5 години

-         брой на учениците в паралелката: 26

-         Начин на балообразуване: оценките от свидетелството за основно образование по Биология и здравно образование и Физическо възпитание и спорт и удвояване на резултата по Български език и литература и по Математика от националното външно оценяване

 

· Една паралелка с профил Икономически науки:

-         с профилиращи предмети: География и икономика, Математика и Информационни технологии

-         срок на обучение: 5 години

-         брой на учениците в паралелката: 26

-         Начин на балообразуване: оценките от свидетелството за основно образование по Информационни технологии  и География и икономика и удвояване на резултата по Български език и литература и по Математика от националното външно оценяване