Профилирана Гимназия"Симеон Велчев" гр.Омуртаг

 

 

За учебната 2024/2025 година училището ще приема ученици след завършен VІІ клас в следните две паралелки:

· Паралелка с профил Природни науки:

-         с профилиращи предмети: Биология и здравно образование , Химия и опазване на околната среда и Информационни технологии

-         срок на обучение: 5 години

-         брой на учениците в паралелката: 26

-         Начин на балообразуване: оценките от свидетелството за основно образование по Биология и здравно образование и Химия и опазване на околната среда и удвояване на резултата по Български език и литература и по Математика от националното външно оценяване

 

· ДВЕ ПАРАЛЕЛКИ с профил Предприемачески:

-         с профилиращи предмети: Предприемачество, Информационни технологии, Английски език

-         срок на обучение: 5 години

-         брой на учениците в паралелката: 52

-         Начин на балообразуване: оценките от свидетелството за основно образование по Информационни технологии  и География и икономика и удвояване на резултата по Български език и литература и по Математика от националното външно оценяване