Свободни места в паралелките след всеки етап на класиране

Свободни места в паралелките след първи етап на класиране:

1. Паралелка с профил Природни науки: записани 26 ученици, свободни места: 

2. Паралелки с профил Предприемачески: записани 52 ученици, свободни места: