Свободни места в паралелките след първи етап на класиране

Свободни места в паралелките след първи етап на класиране:

1. Паралелка с профил Природни науки: записани 26 ученици, свободни места: 0

2. Паралелка с профил Предприемачески: записани 26 ученици, свободни места: 0